lülələnmiş

lülələnmiş
f. sif. Lülə şəklinə salınmış. Lülələnmiş xalça. Lülələnmiş kağız. – . . Üç nəfər memar köməkçiləri qoltuqlarında lülələnmiş kağız sarıqları içəri girdilər. S. R.. Vahid lülələnmiş cürbəcür kağızları bir-bir nəzərdən keçirib oturdu. M. C..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • lülə — is. 1. Odlu silahların gülləyə, mərmiyə lazımi istiqamət verən boruşəkilli hissəsi. Topun lüləsi. – Tüfəngin lüləsi həkimin böyrünə toxundu. M. Hüs.. Karl . . avtomatın lüləsini yoxladı. Ə. Ə.. 2. Boru (silindr) şəklində yuvarlanmış, lülələnmiş… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bükələnmiş — f. sif. Lülə şəklində bükülmüş. Mən əlimdə bükələnmiş qəzeti verdim. M. C …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bürmələnmiş — f. sif. Lülə şəklində sarınmış, bükülmüş …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • müshəfvəş — ə. və f. lülə kimi bükülü; lülələnmiş, lüləşəkilli …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • tumar — (Şuşa) yazılıb lülələnmiş kağız və ya dəri. – Ceyran dərisinnən yazılmış bir tumar gördüm …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • aşırmaq — f. 1. Qaldırıb qoymaq, yükləmək. Yükü atın belinə aşırmaq. Yeşiyi dalına aşırmaq. 2. Üzərindən keçirmək, sallamaq. . . Müsyö Jordan firəngi libasında, qıçın qıçı üstə aşırıb, . . lülələnmiş tənbəki yarpağını yandırıb çəkir. M. F. A.. Həcər təkrar …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • hələ — z. 1. İnkar cümlələrində gözlənilən bir işin vaxtında baş vermədiyini, gecikmiş olduğunu bildirir – hələ də. Camaat hələ yığılmayıb. Məktub hələ mənə çatmayıb. Soyuqlar hələ düşməyib. – Uzaqdan görünən meşəli silsilə dağların başı sübh dumanından …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • sərmək — f. 1. Bir şeyi qurumaq üçün ip və s. üzərinə salmaq. Xalçaları yuyub sərmək. – Qız anasının yuduğu paltarları sərmək üçün dam üstünə çıxmışdı. Ə. M.. // Qurutmaq üçün meyvəni və s. ni bir şeyin üzərinə nazik qat şəklində tökmək, yaymaq. Nanəni… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • tumar — 1. is. Səliqə vermək üçün saçı, tükü əllə sığallama, sığal səliqə vermə; sığal. Tumar vermək (çəkmək) – bax tumarlamaq. Başına tumar çəkmək. – Niyaz atı çulladıqdan sonra onun başını sığalladı, yalına tumar verdi, gözlərini yumdu. Ə. Vəl.. Yenə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • təxmini — sif. <ər.> Həqiqətə az və ya çox dərəcədə yaxın olan; təqribi. Təxmini plan. – Rəis lülələnmiş bir kağız gətirib açdı. Bu, tikinti sahəsinin təxmini xəritəsi idi. M. C …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”